Komunikujme SPOLU

Ve Stráži nad Nisou

Aktuální zprávy

Ukliďme Česko

Ukliďme Stráž nad Nisou

Již tradiční úklid bude letos na jaře v sobotu 1.4.2023

STRÁŽ SPOLU a pro všechny z.s.

17.2. 2021 byl na ustavující schůzí založen spolek STRÁŽ SPOLU a pro všechny z.s. O vzniku spolku se hovořilo již více jak rok. Doba nebyla nakloněná nějakému scházení se a schůzování. Ustavující schůze tak proběhla on-line. Spolek založilo 8 zakladatelů, kteří se shodli na cílech spolku. Cílem spolku je především sdružovat různé skupiny obyvatel Stráže nad Nisou a díky diskusi a poznání potřeb ostatních chceme nacházet efektivní řešení toho, co je možné v obci zlepšit. Spolek je partnerem jak občanům, tak zástupcům obce.

Komunikace je důležitá

 

Každý vidíme „svojí“ pravdu. Mnohdy stejná událost v nás vyvolá různé reakce. Nikdy nemůžeme „obout“ boty druhého. Proto je důležité si vzájemně přiblížit své pohledy a snažit se vzájemně pochopit. Většina z nás chce to samé, jen cestu můžeme vidět každý jinou.  

Pojďme spojit sílu, nalezněme společnou cestu a budujme věci kolem nás společně.

Komunikujeme

Jsme ve spojení. Předáváme si informace. Pro komunikaci využíváme různé možnosti. Od osobních jednání po elektronická média.​

Hledáme

Hledáme cesty a možnosti. Cesta je směrem vpřed. Hledáme tu správnou cestu vpřed. ​

Jsme otevření

Dobrá komunikace předpokládá otevřenost a úctu. Úctu jednoho k druhému a k jeho názorům​

Spolupracujeme

Dosahování cílů je vždy jednodušší v teamu. Spolupráce jednou ze základních výhod skupiny.​

vydejme se

SPOLU na cestu

zapojujeme se

Komunikujeme a sdílíme informace

Obsah

Tvoříme obsah

Tvoříme obsah na sociálních sítích, na stránkách prostraz.cz a v tištěném magazínu PRO STRÁŽ.

Sdílení

Sdílíme obsah ostatních

Sdílíme nabídky a informace od ostatních. Snažíme se dál šířit většinu informací, které jsou v obci vydány. 

Reakce

Reagujeme

Reagujeme na mnohé nabídky a další informace. Snažíme se co nejvíce zapojit do dění v obci.