zapsaný spolek

STRÁŽ SPOLU a pro všechny

Jsme spolek působící ve Stráži nad Nisou. Naší snahou je SPOLUPRÁCE co největšího počtu obyvatel naší obce ležící v těsné blízkosti města Liberec. Naším cílem je skrze komunikaci a spolupráci zlepšovat naše okolí. 

Spolek byl založen po mnoha měsících odkládání v únoru roku 2021. 

Spolek spolupracuje na vydávání elektronického média prostraz.cz včetně jeho tištěné verze, která je několikrát ročně distribuována všem obyvatelům obce. Vytváříme články o historii obce ale píšeme i na aktuální témata. Vyvoláváme a podporujeme širokou a kultivovanou diskusi na aktuální témata. 

Pořádáme a spolupořádáme mnohé akce. Mezi ty nejznámější patří každoroční akce Ukliďme Česko – Ukliďme Stráž nad Nisou. Spolupracujeme na akcích pořádaných pro děti. Podílíme se na provozu Letního kina ve Stráži nad Nisou. 

Členové sdružení

Někteří z našeho teamu

Ing. Lukáš Beneš

předseda výboru:

Ing. Lukáš Beneš

zástupce předsedy výboru

Michal Strach

Iva Rulcová

pokladník

Iva Rulcová