Kandidátku STRÁŽ SPOLU a pro všechny sestavil stejnojmenný spolek. Rádi bychom tak přispěli ke změně v komunikaci a ve správě naší obce.

Toto období před volbami je specifické v tom, že je občan masírován různými volebními programy a plány. Znovu se objeví předvolební sliby a hesla. Najednou to vypadá, že i ti, co byli našimi zástupci v zastupitelstvu, procitli a znovu nám slibují to, co za předchozí roky nebyli schopni zařídit.

Nabídnout přehledný VOLEBNÍ PROGRAM je pro nás složité v tom, že bychom potřebovali velký prostor pro popis našich plánů. Pravděpodobně by je pak ani nikdo nečetl. Drobných problémů je plná obec a stále je co zlepšovat >>>. Každá část obce potřebuje něco specifického. I různé sociální skupiny se zajímají o jiné věci. Každého z nás prostě zajímá to, co se ho nejvíce dotýká. Zajímá se tak především o jeho okolí a potřeby jeho nejbližší rodiny.

Cíl je ale jasný. Chceme více komunikovat o tom, co je třeba zlepšit. Chceme navržená řešení před jejich uvedením představit a vysvětlit. Je potřeba vytvořit plán a ten začít naplňovat. Problémů je v naší obci dost a za poslední dobu jich více přibývá, než je jich vyřešeno. Prostor pro to něco zlepšit je obrovský a věříme, že při správné komunikaci dokážeme SPOLU vytvořit lepší místo k životu PRO VŠECHNY.

Podle lokalit se pokusím jen naznačit zlomek problémů, které bychom rádi řešili:

Zlatý kopec potřebuje dořešit dopravní napojení, plyn, kanalizaci, lávku, silnice, novou výstavbu, ale také dětské hřiště a lavičky.

V centru obce je potřeba vyřešit nevyhovující parkování, veřejnou dopravu, vzhled náměstí, bankomat, zázemí pro rodiny, opravy obecních bytů, jejichž velká část je prázdná. Dále je pak potřeba řešit úpravu a opravu sportovišť a dětských koutků, chodníky, přechody, osvětlení u nádraží a v tunýlku, ale také dořešit jednosměrku, křižovatku a zastávky pod zdravotním střediskem. Směrem k Nové Stráži jsou to schody a přímo v Nové Stráži je pak potřeba kompletně opravit a legalizovat hřiště, vybudovat lesopark a upravit dětské hřiště. Vhodné by bylo zlepšit způsob nakládání s BIO odpadem tak, aby více vyhovoval občanům.  V oblasti „u křížku“ pak řešit navrženou změnu územního plánu a s ní spojené komplikace v dopravě, ve škole a školce. Velikým a dlouho neřešeným problémem je lávka v Myslbekově ulici. Bělidlo potřebuje moderznizaci vodovodní sítě. V ulici Studánecká je nutné už konečně dořešit chodníky a odvodnění dešťové vody.

V sociální politice je potřeba zajistit více míst pro naše nejstarší, ale také více míst pro naše nejmenší ve školce a škole. Je smutné, když ti nejstarší musí na stáří opustit obec, kde vyrůstali a využívat zařízení například v Liberci. Kultuře se v naší obci daří čím dál více. Rádi bychom pokračovali s provozem LETNÍHO KINA a s pořádáním dětských a zábavních akcí. Chceme více kulturního vyžití v obci, a to třeba i pořádáním tradičních jarmarků, hudební produkce, workshopů apod. Chceme zavést pravidelné zájezdy do divadel a pořádat turistické výlety. To vše podpořit kulturním přehledem tak, jak se o to snažíme již nyní, aby si občané mohli včas najít to své.
 
Významnou součástí kultury a vzdělávání je bezesporu knihovna, která by si v naší obci zasloužila lepší a větší prostory, aby mohla rozšířit počet knih a zároveň i své služby. Mohl by zde být prostor pro posezení a setkávání a nemělo by chybět místo na přednášky a besedy.
 
V dopravě bychom rádi zavedli něco na způsob „senior taxi“. V případě, že se tato služba osvědčí, je možné ji dále rozvíjet a rozšiřovat.
 
… A takto můžeme pokračovat ještě na dalších stránkách. Jedná se jen o zlomek toho, co je možné změnit k lepšímu. Je však důležité, aby nezůstalo jen u slov a přešlo se k činům a nalezená řešení a nápady se začaly realizovat.

Chceme se zasadit o větší přehlednost internetových stránek obce. Zřídit portál občana a další elektronické služby občanům při zachování možnosti vyřídit vše osobně v případě, že občan nepreferuje elektronickou komunikaci. Obecní úřad je služba občanům a měl by pomoci vyřídit veškerou nutnou agendu.

Úřad je tu pro lidi a ne naopak!

To vše ale není o jednom člověku. Je to o všech občanech naší obce, ze všech jejích oblastí. Proto jsme naši kandidátku vybírali opravdu důkladně. Kromě nároků na osobní kvality kandidátů bylo naším cílem vybrat takové zástupce, aby kandidátka STRÁŽ SPOLU a pro všechny zastupovala různé části obce. Kandidáti na naší kandidátce se tak doplňují a tvoří opravdový tým s širokým záběrem.

 

Budeme tak rádi, když nás podpoříte jako celek zvolením celé KANDIDÁTKY č.4.

Vážíme si Vaší podpory v těchto volbách, DĚKUJEME!