Ing. Lukáš Beneš

Ing. Lukáš Beneš, 44 let, OBLAST – centrum obce

Ještě při studiích VŠ v Praze postavil rodinný dům ve Stráži nad Nisou, kde pak i založil rodinu. Vybudoval první bezdrátový internet v obci. V letech 2010-2014 byl zastupitelem obce.  Devět let byl starostou SOKOLa Liberec. Dnes je učitel matematiky a informatiky na střední škole. Od roku 2017 provozuje cukrárnu v obci. V roce 2018 zahájil provoz LETNÍHO KINA, které uskutečnilo již několik desítek promítání, a to i mimo obec. V posledních letech cukrárna slouží také jako infocentrum. Od roku 2019 provozuje komunikační portál prostraz.cz, kterému v roce 2021 přibyl tištěný časopis PRO STRÁŽ. Je jedním z prvních členů facebookové skupiny Strážáci nad Nisou, kde informuje o dění v obci. Uspořádáním petice se zasloužil o vybudování pěšiny u školy a zvýšení bezpečnosti. Svým článkem o snaze ukončit MHD v obci přispěl k jeho zachování. Zajímá se nejen o současné dění v obci, ale i o její historii. Je systematický, řeší věci s nadhledem a vytváří koncepce. Je inovátorem a průkopníkem v mnoha oblastech. Má dvě děti a skvělou ženu, která je mu velkou oporou při jeho činnostech.

Ing. Blanka Zrníková, 44 let, OBLAST – řadovky

Blanka má díky svému zaměstnání ve společnosti Centrum pro regionální rozvoj České republiky velké a praktické zkušenosti z oblasti dotací a veřejnoprávních smluv. Je matkou dvou dětí, které navštěvují místní školu. Má velkou oporu ve svém manželovi, který je projektantem ve stavebním ateliéru. Blanka je komunikativní a společenská. Vždy ráda pomůže. Ráda by přispěla k většímu využití dotací a k lepšímu hospodaření obce. Zasadí se o otevřená výběrová řízení.

Roman Martin, 52 let, OBLAST – u zdravotního střediska

Roman dlouhá léta podniká v oboru izolatérství a klempířství. Má velký zájem o dění v obci. Díky technickému vzdělání a praxi jsou vždy jeho názory praktické a funkční. Má široký záběr. Aktivně sportuje a těší se z malého vnoučka. Je velkým strážským patriotem. Rád by přispěl ke změně ve způsobu vedení obce tak, aby vše mělo svou logiku, plán a praktický význam. 

Jan Bereščak, 39 let, OBLAST – centrum obce

Honza jako truhlář je velkým praktikem a pomocníkem, kde se dá. I přes svůj malý vzrůst je to velká osobnost. Je otcem třÍ malých dětí a chce se zasloužit o to, aby se tu jemu a jeho rodině dobře žilo. Jako dlouholetý člen SDH mnohokrát dokázal, že umí pomoci tam, kde je třeba. Je také členem střeleckého klubu. Jeho snahou je udržet tento klub a předat ho dalším generacím. Na vše má vždy jasný názor, který se snaží prosadit. Chtěl by se zasadit o podporu spolků a sdružení v obci.

Jaroslav Martinec, 62 let, OBLAST – směrem ke Kauflandu

Neznám v obci vitálnějšího a pohodovějšího důchodce. Je aktivním sportovcem a rád se věnuje vnoučatům. V našem týmu je to on, který nám pomáhá zasadit věci do souvislostí a do kontextu. Přispěje vždy dobrou radou a nápadem. Jarda je pro nás všechny vzorem toho, jak nakládat se svým volným časem a rád by se podílel na organizování výletů a zájezdů za kulturou.

Daniel Landa, 28 let, OBLAST – paneláky a fotbalový klub

Dan je odchovanec místního fotbalového klubu TJ TESLA Stráž a dnes jako šéftrenér mládeže vrací klubu to, co od něho jako dítě získal. Bez jeho osoby by nebylo možné dále rozvíjet přípravku a žákovský tým našeho fotbalového klubu. Všechen volný čas věnuje trénování dětí a organizování zápasů a soustředění. Jako čerstvý otec se aktivně zajímá o zázemí pro naše nejmenší.  Rád by se zasloužil o podporu sportu a sportovních a dětských akcí. Chce přispět k lepšímu a aktivnímu žití v obci. 

Lucie Závacká, 45 let, OBLAST – Nová Stráž

Lucie je sportovcem tělem i duší. Se svou rodinou žije ve Stráži nad Nisou od roku 2008. Je trenérkou gymnastického aerobiku dětí, lektorkou Zumby pro děti i dospělé a pracuje na základní škole jako asistent pedagoga. Téměř všechen svůj profesní i volný čas věnuje dětem. Ráda by se zasadila o zlepšení služeb a informovanosti spoluobčanů. Dále by ráda do naší obce vrátila společenský a kulturní život, aby zde lidé chtěli žít a nejen bydlet.

Štěpánka Radostná, 50 let, OBLAST – jako doručovatel celá Stráž

Štěpa je energická a sportovně založená. Je zaměstnána jako doručovatel v naší obci a mimo to pracuje v dámském fitness. Má ráda aktivní odpočinek, výlety a poznávání. Zajímá se o dění v obci a jako doručovatel má velký přehled o tom, jak to v obci chodí. Ráda by se zasadila o aktivní a rychlá řešení vzniklých problémů.

Ing. Iva Rulcová, rozená Šťastná, 37 let, OBLAST – u pošty

Iva je technicky zaměřený člověk, který zastává koncepci v plánování a to s nadhledem a v souvislostech. Chtěla by přispět k vytvoření jasných plánů a dlouhodobých cílů pro zlepšování života v obci. Její dvě holčičky navštěvují základní školu ve Stráži nad Nisou. V rodičích a manželovi má silnou oporu. Iva je spoluzakladatelkou sdružení STRÁŽ SPOLU a pro všechny z.s. a součástí jeho vedení. Nechybí na žádné akci, kterou pořádáme a je vždy platným členem týmu.