Veřejná finanční sbírka

číslo účtu: 2702158362/2010

Do zprávy pro příjemce uveďte text, který se objeví ve výpisu dárců. Například vaše jméno nebo váš vzkaz.

Rychlá platba

pomocí QR kódu

Částku je možné před odesláním změnit podle vašich možností. 

1000

1 000,- Kč

2702158362/2010
Částku je možné před odesláním změnit. Do zprávy pro příjemce uveďte text, který se objeví ve výpisu dárců - jméno, vzkaz.

2000

2 000,- Kč

2702158362/2010
Částku je možné před odesláním změnit. Do zprávy pro příjemce uveďte text, který se objeví ve výpisu dárců - jméno, vzkaz.

5000

5 000,- Kč

2702158362/2010
Částku je možné před odesláním změnit. Do zprávy pro příjemce uveďte text, který se objeví ve výpisu dárců - jméno, vzkaz.

500

500,- Kč

2702158362/2010
Částku je možné před odesláním změnit. Do zprávy pro příjemce uveďte text, který se objeví ve výpisu dárců - jméno, vzkaz.

Účel sbírky

Přímou finanční podporou obcím z Jasiňského územního společenství (ОТГ Ясіня) chceme pomoci místním obyvatelům zvládnout současnou kritickou situaci. Jasiňské územní společenství je tvořeno čtyřmi obcemi – Jasiňa (Ясіня), Černá Tisa (Чорна Тиса), Lazeščina (Лазещина) a Kvasy (Кваси). Území se nachází v Zakarpatské oblasti a Rachivském okrese na západní Ukrajině poblíž rumunských, maďarských a slovenských hranic a žije zde přibližně 18 300 obyvatel.

Ačkoliv se oblast aktuálně nepotýká s přímými útoky ruské armády, tamější obyvatelé čelí masivnímu přívalu uprchlíků z okupovaných oblastí, jimž poskytují útočiště ve svých domovech a postupně tak vyčerpávají své zásoby. Vzhledem k vysoké nezaměstnanosti a nemožnosti vycestování z důvodu mobilizace nejsou v opětovném obstarávání zásob soběstační.o

Vybrané finanční prostředky poslouží k zajištění základních životních potřeb v podobě potravin, oblečení, hygienických potřeb a léků, které budou přerozdělovány potřebným obyvatelům a rodinám. Finanční prostředky budou postupně zasílány prostřednictvím bankovních převodů a zajistíme tak okamžitou a dlouhodobou pomoc. Jedná se tak o nejrychlejší přímou pomoc. Jakmile bude lepší osobní kontakt, zajistíme i materiální pomoc.

Dokumenty ke sbírce

Proč pomáhat této oblasti?

Jasiňští rodáci ve Stráži nad Nisou

Obec Stráž nad Nisou má s městem Jasiňa přímou souvislost, neboť zde většinu svého života prožili manželé VasilinaJiří Vorobčukovi, váleční veteráni, účastníci odboje a jasiňští rodáci. V naší obci se usadili po druhé světové válce, kdy tu následně spravovali menší hospodářství a později působili v libereckém pohostinství. Minulý rok byla životní cesta manželů dopodrobna zpracována v rámci výstavy Libereckého kraje ([1][2]).

Paní Vasilina zemřela před třemi lety ve věku nedožitých 97 let. Její manžel ji opustil již v devadesátých letech, ale v tomto období k ní do Stráže současně zavítala praneteř Olena, která zde žije se svým synem Jiřím dodnes. Oba se podílí na iniciování této sbírky a každoročně navštěvují zbytek své rodiny v Černé Tise u Jasiny.

Jasiňa jako nejvýchodnější bod Československa

„Od Jasiny do Aše, republika je naše.“ Toto úsloví se mezi lidmi tradovalo v období První republiky, kdy součástí tehdejšího Československa byla i Podkarpatská Rus, jejíž území dnes odpovídá hranicím Zakarpatské oblasti na západní Ukrajině. Tehdy oblast relativně prosperovala a město Jasiňa bylo jejím nejvýchodnějším bodem.

Dodnes tam najdeme české kulturní stopy například v podobě různých staveb a památek. Češi si naopak vzpomenou třeba na knihu Ivana Olbrachta, jež líčí příběh loupežníka, respektive hrdiny Nikoly Šuhaje loupežníka, rodáka z vesnice Koločava, vzdálené od Jasiny necelých 80 km.

Po druhé světové válce bylo území připojeno k SSSR a od devadesátých let je součástí dnešní Ukrajiny. Od ní je ale spíše „odděleno“ pohořím Karpaty a bohužel dlouhodobě patří k jejím nejchudším částem.

Dlouhodobá nezaměstnanost aneb těžkosti jasiňských obyvatel

Olena s Jiřím zároveň příležitostně v průběhu roku posílají svým blízkým na Ukrajinu zásilky s některými vybranými produkty či oblečením včetně finanční výpomoci, neboť tamější nabídka sortimentu je relativně omezená i za „standardní“ situace. Stejně tak je tento region sužován vysokou nezaměstnaností, neboť v něm nefunguje prakticky žádný průmysl, jen se v omezené míře zpracovává dřevo. Existuje tam propast mezi bohatšími a chudými a životní úroveň je relativně nízká. Pouze menší počet „šťastlivců“ našel uplatnění v oblasti služeb, a většina obyvatel je tak nucena odjíždět za prací do zahraničí, přičemž se se zbytkem rodiny nevidí po většinu roku.

Například Olenina známá již dlouhodobě pracuje v ČR a se svým synem se vídá prakticky jen dvakrát do roka. Během posledních let opouštějí Jiřího bratranci v pravidelných tříměsíčních cyklech své manželky s dětmi a uplatňují své manuální dovednosti a zručnost v Estonsku. I přes těžkou ekonomickou situaci, kdy jsou lidé v oblasti Jasiny včetně důchodců často příjmově pod úrovní životního minima, omezenou infrastrukturu či zanedbané zdravotnictví, se mnoho z nich odmítá trvale odstěhovat, jelikož se jedná o jejich rodiště a mají zde alespoň rodinné a přátelské zázemí. Vydělané peníze ze zahraničí tak vozí zpět na Ukrajinu, kde je často investují do výstavby či rekonstrukce svých domů, čímž se snaží zabezpečit své blízké a v rámci možností „něco budovat“ s vidinou lepšího života.

Tito Ukrajinci jsou mimo jiné velmi přínosní pro český pracovní trh, na němž se společně s dalšími krajany aktivně podílí, a to zejména v oblasti stavebnictví, výroby či úklidových služeb

 

Přímá pomoc pro oblast Jasiny, její obyvatele a nově příchozí uprchlíky

V dnešní mimořádně složité době způsobené ruskou agresí je živobytí tamějších obyvatel mnohonásobně více ohroženo. Došlo k dalšímu omezení Jasiňských služeb a zavedení celostátní mobilizace, kdy většině „obvykle zahraničních“ živitelů není umožněno vycestovat. Těm, na něž zatím nepřišla řada, hrozí povolávací rozkazy.

Město a obecně celá oblast se ale navíc aktuálně potýká s masivním přílivem uprchlíků z přímo ohrožených východnějších oblastí. I když sami mají málo, neváhají svým krajanům v nouzi poskytnout své zbývající potraviny či přístřeší ve svých obydlích. Vybrané finanční prostředky se tak zároveň dostanou k dalším Ukrajincům, kteří tam před válkou utekli. 

Tím, že bude této oblasti poskytnuta pomoc, bude uprchlíkům příchozím z východnějších oblastí umožněno zůstat na území své domoviny a obyvatelům Jasiňské oblasti dokonce přímo ve svých domovech.  Tato západní část Ukrajiny sice „zatím“ není pod palbou ale důsledky války sklízí touto cestou.

Většina vybraných prostředků pomocí velkých veřejných sbírek s velkou pravděpodobností putuje prioritně na podporu ukrajinské armády „v první linii“ či do přímo ostřelovaných měst a popřípadě obyvatelům ve větších městech obecně, což má zajisté svůj význam.

Tento relativně „zapadlý“ region společně s dalšími menšími celky tak evidentně zůstává bez vnější pomoci a je odkázán pouze sám na sebe. Nicméně i zde samozřejmě žije množství lidí v nouzi, jejichž život může být dlouhodobě v ohrožení a jimž může pomoci právě tato sbírka.

Malebné území a dobrota jeho obyvatel

Uveďme také, že Jasiňa a přilehlé obce se nachází pouze pár kilometrů od Hoverly, nejvyšší hory Ukrajiny, k níž přiléhají další malebné karpatské hory. Oblast spadá do národního parku a každoročně se stává lákavou destinací pro množství ukrajinských i zahraničních turistů.

Čeští turisté si často pochvalují ukrajinskou pohostinnost a náturu – i když mají málo, zůstávají neobyčejně štědrými. A právě tímto přístupem, vzájemnou podporou, vírou a pracovitostí vyhrávají nad nepřízní svých osudů.

Vývoj sbírky

Tato veřejná sbírka navazuje na úspěšnou soukromou sbírku, jejíž výtěžek již byl postupně odeslán. Ukázalo se tak, jak je tato pomoc důležitá a efektivní. To nás vedlo k zajištění této veřejné sbírky.    

Fotografie z předešlé soukromé sbírky

Seznam významných dárců

Datum

Částka

Dárce

4.4. 2022

4.000,-

NAŠIM PŘÁTELŮM...DRŽTE SE

5.4. 2022

2.000,-

Rulcovi

11.4. 2022

1.000,-

Mrákotová Jitka

12.4. 2022

1.000,-

406452

12.4. 2022

1.000,-

Houdová

13.4. 2022

3.000,-

J.Zvolankova - pozdravujte tatinka

14.4. 2022

1.500,-

JASIŇA

20.4. 2022

1.500,-

VOJTÍŠKOVÁ DAGMAR

27.4. 2022

1.000,-

ŠOURKOVÁ JANA

4.5. 2022

10.000,-

STRAZI PRO UKRAJINCE

8.5. 2022

2.000,-

Pavlína a Zdeněk Krejzarovi

12.5. 2022

10.000,-

Podlipná Alena

7.6.2022

5.000,-

S velkou uctou lidem Ukrajiny

8.6.2022

10.000,-

Podlipná Alena

5.7.2022

3.000,-

Sbírka pro Ukrajinu - Effenbergerová

Zprávy na Facebooku