Výsledek soutěže

Vítězná fotografie Miroslava Stříbrného byla použita jako předloha nové pohlednice obce Stráž nad Nisou. Tuto pohlednici obdrží v průběhu září 2022 všechny domácnosti z obce do svých schránek. 

Autorovi fotografie gratulujeme a těšíme se na další podobné soutěže.

Pohlednice 2022

Vyhlášení soutěže

Je to již spousty let, kdy měla obec Stráž nad Nisou vlastní pohlednice. Krom několika pohlednic, které vznikly před pár lety, se mohla Stráž nad Nisou chlubit spíše pohlednicemi starého Habendorfu. Je čas na nové pohlednice Stráže nad Nisou,

Vyhlášení fotografické soutěže

Stráž spolu a pro všechny z.s. proto vyhlašuje fotografickou soutěž. Fotografie, které budeme do soutěže přijímat musí reprezentovat Stráž nad Nisou. Prvních 10 fotografií použijeme na tvorbu nových pohlednic. Vítěznou fotografii obdrží všechny domácnosti ze Stráže nad Nisou zdarma do svých schránek jako pohlednici, kterou si mohou založit nebo poslat svým známým.

Podmínky soutěže

Soutěž probíhá v březnu – květnu 2022 (tedy konkrétně od 1.3. do 31.5. 2022). V toto období zasílejte soutěžní fotografie na adresu soutez@prostraz.cz nebo osobně předejte v kavárně COMEL cafe. Fotografie musí reprezentovat Stráž nad Nisou. Může se jednat o současné nebo i starší fotografie. Soutěžící musí být autorem soutěžícího snímku. Zasláním snímku do soutěže dává majitel snímku právo k jeho využití. Soutěžící fotografie vyvěsíme na stránky prostraz.cz a následně se o nich bude hlasovat. 20 nejúspěšnějších snímků bude zveřejněno v tištěné verzi PRO STRÁŽ a následné hlasování pak určí 10 nejlepších snímků. Věříme, že finanční motivace není třeba, a že se soutěže i tak zúčastní co nejvíce profesionálních a amatérských fotografů.

Pravidla soutěže

Fotosoutěž se zahajuje 1. 3. a trvá do 31. 5. 2022. Do prvního kola se může přihlásit každý. Celkový počet fotografií jednotlivého soutěžícího zaslaných do soutěže nesmí překročit 10 ks. Do soutěže přijímáme pouze fotografie v tiskové kvalitě – min. 300 DPI, formátu JPG nebo TIFF. Velikost fotografie musí být alespoň 2 MB.

Fotografie nesplňující tyto požadavky nebudou do soutěže přijaty!

Druhé kolo bude vyhlášeno v tišeném časopise PRO STRÁŽ 2022/02 a termín pro odevzdání vašeho hlasu je do 31.8. 2022

Vzhledem k zákonu o ochraně osobních údajů (GDPR) autoři fotografií, na kterých jsou zobrazeny viditelně osoby, musí získat svolení s užitím fotografií od vyfotografovaných osob.

K ZASLANÝM FOTOGRAFIÍM NEZAPOMEŇTE PŘIPOJIT NÁSLEDNÁ PROHLÁŠENÍ:
„Autor poskytuje spolku Stráž spolu a pro všechny z.s. nevýhradní licenci na dobu neurčitou ke všem jím zaslaným fotografiím do fotosoutěže Pohlednice Stráž nad Nisou 2022. Tedy výslovně nabyvatele opravňuje k výkonu práva dílo užít, a to v neomezeném rozsahu. Při využití fotografie bude vždy uvedeno jméno autora.“

NA PŘIHLÁŠCE UVEĎTE:

Jméno
Příjmení
Adresa
Kontaktní e-mail
Telefon

Je vhodné udat název každé jednotlivé fotografie a kde a kdy byla fotografie pořízena.

 

Jednoduchý formulář pro přihlášení a udělení souhlasu:

UPOZORNĚNÍ!
Pořadatel fotosoutěže si vyhrazuje právo účastníka ze soutěže vyloučit, pokud ve vztahu k jeho osobě vznikne důvodné podezření z porušení pravidel pro hlasování.